Gnieździska- jura «
        

Niezwykle ciekawe stanowisko zarówno dla geologów jak i paleontologów. Na ścianach kamieniołomu można obserwować granicę jura środkowa- jura późna, różne formacje skalne, piękną brekcję i inne. Skamieliny są rzadkie lecz bardzo dobrze zachowane. Na uwagę zasługują niesamowicie pięknie zachowane, duże nory Thalasinoides wypełnione glaukonitem. Po opadach deszczu przyjmują ciemno- zieloną barwę pięknie odróżniając się od otaczającej skały. Stanowisko jest zlokalizowane w pobliżu Małogoszcza. Na miejscu należy zapytać miejscowych jak wjechać do kamieniołomu.

        
        
        Jarosław Musialik © 2015 entro24.com