Opis typu brachiopoda «
        

Typ Brachiopoda – ramienionogi Ramienionogi są organizmami wyłącznie morskimi, osobniczymi, prowadzącymi osiadły tryb życia. Największy rozkwit osiągnęły w dewonie a dziś wydają się grupą wymierającą. Współcześnie żyje około 250 gatunków a kopalnych znamy około 30 tysięcy. Obecnie ramienionogi dzielimy na trzy podtypy: -Linguliformea (bezzawiasowe fosforanowe) -Craniiformea (bezzawiasowe wapienne) patrz tabl.1 i 7 – dewon środkowy -Rhynchonelliformea (zawiasowe) Ciało ramienionoga składa się z dwóch skorupek połączonych mięśniami i zawiasem (zawiasowe) lub tylko mięśni (bezzawiasowe), worka trzewiowego, płaszcza, ramienia i nóżki. Worek trzewiowy zawiera organy wewnętrzne: serce, wątrobę, przewód pokarmowy, układ wydalniczy i mięśnie służące do rozwierania (diduktory) i zamykania (adduktory) połówek muszli. Płaszcz wyściela połówki muszli od wewnątrz i osłania worek trzewiowy. Z tyłu muszli znajduje się otwór ustny przy którym znajduje się ramię z dwiema odnogami (lofofor). Lofofor spełnia rolę narządu napędzającego wodę z pokarmem do otworu ustnego jak również narządu oddechowego. U ramienionogów zawiasowych lofofor podparty jest przez szkielet ramienia (brachidium)(tabl.3). Dla celów paleontologicznych przydatne są cechy, które zachowały się w stanie kopalnym: budowa muszli (zawiasy, otwór nóżkowy, ornamentacja i mikroornamentacja skorupki, odciski mięśni i naczyń krwionośnych) budowa szkieletu ramienia (brachidium)(jeżeli występował) Ramienionogi spoczywały na dnie przytwierdzając się do niego przy pomocy nóżki. U wielu gatunków w wieku dorosłym nóżka zanikała a wykształcały się kolce, które kotwiczyły osobnika do podłoża. Kiedy nóżka zanikała, otwór nóżkowy (delthyrium) mógł zarastać przez jedną płytkę (pseudodeltidium) lub dwie płytki deltidialne (tabl. 4). Niektóre (bezzawiasowe wapienne) przytwierdzały (cementowały) się skorupką brzuszną do gospodarza tab. 1 i 7 – dewon środkowy. Skorupkę na której ramienionóg spoczywał nazywamy brzuszną lub nóżkową a drugą grzbietową lub ramieniową. Źródło Podstawy paleontologii- Urszula Radwańska – Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego – Warszawa- 2007 Middle Devonian Brachiopods from the northern Part of the Holy Cross Mountains, Poland in relation to selected coeval faunas- Adam T. Halamski- Paleontographica - band – 287- Stuttgart 2009 Paleontologia – M. Wiśniewska- Żelichowska – Wydawnictwa Geologiczne – Warszawa 1962 Chętnych do zakupu ramienionogów zapraszam do sklepu (KLIKNIJ)

        
        
        Jarosław Musialik © 2015 entro24.com