Kajetanów- perm «
        

Jedno z nielicznych odsłonięć permu w Polsce. Stary, trochę zapełznięty kamieniołom osadów permskich- cechsztynu. Stanowisko bardzo ciekawe lecz trudne. W spągu w twardych wapieniach występuje ramienionóg Horridonia horrida lecz niestety trudno się dostać do tej warstwy ze względu na zasypanie zwietrzeliną. Jeżeli trafi się na cienką warstwę w stropowej części profilu można zebrać ciekawe i ładne okazy flory: gałązki Voltzia i Ullmania, fragmenty szyszek, oraz nasiona- Carpholites. Kamieniołom znajduje się na wzgórzu za Kajetanowem jadąc od Kielc w kierunku Warszawy wśród gęstych zarośli- nie jest widoczny z drogi.

        
        
        Jarosław Musialik © 2015 entro24.com