Trias z Ząbowic Będzińskich «
        

Stary kamieniołom w Ząbkowicach Będzińskich Na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego jest to jedno z nielicznych stanowisk, gdzie można pozyskać skamieliny z triasu. Znajduje się tu wychodnia dolnej części triasu środkowego. Występują tu naprzemiennie warstwy wapienne i margliste. Wapienie (warstwy gogolińskie ) zawierają mnóstwo członów łodyg liliowców (wapienie liliowcowe). Ponoć można znaleźć kompletne skamieniałości liliowców wraz z kielichami. Mnie to się jednak nie udało. W warstwie wapieni liliowcowych można natknąć się na liczne szczątki kręgowców: notozaurów (przodków dinozaurów), ryb oraz konodontów. Są to jednak najczęściej drobne fragmenty, ewentualnie kręgi i zęby. Znajdują się tu również warstwy wapienia muszlowego, na których znajdują się nagromadzenia skorup małży oraz nieco rzadziej ślimaków i ramienionogów. Kamieniołom jest zaśmiecony i częściowo zasypany, dlatego trudno się dostać do głębszych warstw. Miejscami są niebezpieczne nawisy skalne, które mogą być niebezpieczne. Teren, na którym znajduje się kamionka jest własnością prywatną, lecz właściciel nie sprawia kłopotów poszukiwaczom skamielin. Podsumowując, jest to ciekawe stanowisko, na którym trudno jednak spodziewać się spektakularnych odkryć. Dojazd – jadąc od strony Dąbrowy Górniczej przy remizie strażackiej skręcić w lewo, jechać do końca zabudowań. Łomik znajduje się dwieście metrów dalej po lewej stronie.

        
        
        Jarosław Musialik © 2015 entro24.com